Jaromierzicz unweith Gewitsch.

TitleJaromierzicz unweith Gewitsch.
Publication TypeManuscript
AuthorsKancelář města, původní autor., Autor opisu neznámý.
Year

(Do roku 1720). Opis pořízen na konci 18. století.

Library/ArchiveMoravský zemský archiv v Brně, G 12 – Cerroniho sbírka, inv. č. 353, Cerr II, č. 248/8, fol. 168–179.
Type of WorkRukopis, němčina.
KeywordsJaroměřice u Jevíčka
Abstract

Nárys dějin do roku 1720, vysvětlení vzniku a názvu městečka. Zřejmě se jedná o opis rukopisu ze sbírky Dismase Josefa Ignáce Hoffera (viz MS Hofferianum, fol. 169).

V rukopisných materiálech D. J. I. Hoffera v Archivu města Brna se dnes nachází, formou dopisu městské rady z ledna 1728, pouze krátké shrnutí nejdůležitějších událostí v 17. století. Viz Archiv města Brna, Sbírka rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského, sign. A.1. 22, fol. 1–6.