Consignation einiger bei der hiesigen Stadt Kojetein befindlichen Memorabilium.

TitleConsignation einiger bei der hiesigen Stadt Kojetein befindlichen Memorabilium.
Publication TypeManuscript
AuthorsKancelář města.
Year

(1401–1727). Text datovaný 2. 10. 1727.

Library/ArchiveArchiv města Brna, Sbírka rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského, inv. č. 84, sign. A 1.22 (stará sign 51).
Type of WorkRukopis, němčina. 8 folií (Fol. 14–21).
KeywordsKojetín
Abstract

Zpráva pro Dismase Josefa Ignáce rytíře Hoffera o původu a dějinách města Kojetína se soupisem pramenů a vybraných privilegií.

Hosák, Ladislav, „Stará pověst o založení Kojetína,“ Vlastivědný sborník střední a severní Moravy, 1937–1938, příl. k č. 2, s. 1–3. Týž, „O nejstarších dějinách Kojetína,“ Vlastivědný věstník moravský, 1957, s. 47–51. Lapáček, Jiří, „Korespondence D. J. I. Hoffera s moravskými městy,“ Sborník Státního okresního archivu Přerov, Přerov 2005, s. 15–34. Štéger, B., “O založení Kojetína,” Vlastivědný věstník moravský, 1953, s. 29–31. Týž, „Ne replika, nýbrž spíše apologie,“ Vlastivědný věstník moravský, 1957, s. 246–248. Zapletal, Florián, „O nejstarších dějinách Kojetína,“ Vlastivědný věstník moravský, 1965, s. 232–237.