Tzv. Kronika Františka Melichara.

TitleTzv. Kronika Františka Melichara.
Publication TypeManuscript
AuthorsAutor neznámý.
Year

Zápisy vedeny ve 2. pol. 18. století.

Library/ArchiveStátní okresní archiv Jihlava, fond Archiv města Třešť, bez sign.; č. 343 (Hoffmann).
Type of WorkRukopis, papír, 11 folií. Velmi špatný stav (neúplné stránky).
KeywordsTřešť
Abstract

Historické zápisy k dějinám Třeště i obecnější povahy. Jejich jádro je 18. století, zčásti i ve 2. pol. 17. století.

Hoffmann, František, Soupis rukopisů Státního okresního archivu v Jihlavě, Jihlava 2001, č. 343, s. 252-253.