Paměti některé starožitné, vyhledané v příčině města Brodu Uherského, jak by dávno a od koho založeno bylo.

TitlePaměti některé starožitné, vyhledané v příčině města Brodu Uherského, jak by dávno a od koho založeno bylo.
Publication TypeManuscript
AuthorsHaškonius, Matyáš. Původní autor., Autor opisu neznámý.
Year

(středověké počátky města–1666). Opis pořízen zřejmě na přelomu 18. a 19. století.

Library/ArchiveMoravský zemský archiv Brno, G 11 – Sbírka rukopisů Františkova muzea v Brně, sign. FM 31/7 (Sbírka J. V. Zlobického).
Type of WorkRukopis, čeština. S. 428–445.
KeywordsUherský Brod
Abstract

Český opis kroniky Matyáše Haškonia Breve Chronicon Hunobrodense (viz předchozí zápis) pořízený zřejmě z rukopisu Tomáše Pešiny.
Opis této české verze pod názvem Paměti některé starožitné v příčině města Uh. Brodu v Státní okresní archiv Uherské Hradiště, fond Uherský Brod, sign. Oj 4.