Fragmentum Olomucensis Diarii in Olomucena Curia Reperti ab amica manu communicati atque hic pro Posterum noticia descripti, comprehendens Olomucensium Catholicorum, Ecclesiasticorum et Religiosorum calamitatem.

TitleFragmentum Olomucensis Diarii in Olomucena Curia Reperti ab amica manu communicati atque hic pro Posterum noticia descripti, comprehendens Olomucensium Catholicorum, Ecclesiasticorum et Religiosorum calamitatem.
Publication TypeManuscript
AuthorsAutor neznámý.
Year

(1619–1620). Opis z 18. století.

Library/ArchiveStátní okresní archiv Olomouc, fond AMO, M 1-1, sign. 780. DALŠÍ OPISY VIZ ABSTRAKT.
Type of WorkRukopis, němčina. 70 fol. + 9 volných listů záznamů.
KeywordsOlomouc
Abstract

Opis vylíčení událostí v Olomouci v letech 1619–1620 a příkoří činěná místním katolíkům. Do značné míry se shoduje s textem "Auszug des Ollmützer TagBuch".

Jiný opis z roku 1738 původně v majetku olomouckých Augustiniánů v MZA v Brně, G 10 – Sbírka rukopisů Moravského zemského archivu, inv. č. 218. Jiný dílčí opis ze 2. poloviny 18. století (Eine kurze, kläglich-denkwürdig historische Beschreibung...) doplněný o líčení mučednické smrti Jana Sarkandra v MZA v Brně, G 11 – Sbírka rukopisů Františkova muzea v Brně, sign. FM 913, fol. 110r–321v.

Edice pramene: Dudík, Beda, „Olmützer Sammel-Chronik“, in.: d´Elvert, Christian (vyd.), Mährische und schlesische Chroniken I, Brno 1861; Prucek, Josef, „Olomoucká souhrnná kronika z let 1432–1656, sestavená Bedou Dudíkem“, Ročenka SOkAO 1980-83, separát.