Auszug des Ollmützer TagBuch, so auf dem Ollmützer Rathus gefunden und zu deren Nachkömmblichen Wissenschaft überlassen worden angefangendt von anno 1619.

TitleAuszug des Ollmützer TagBuch, so auf dem Ollmützer Rathus gefunden und zu deren Nachkömmblichen Wissenschaft überlassen worden angefangendt von anno 1619.
Publication TypeManuscript
AuthorsAutor neznámý.
Year

(1619–1620). Opis z 18. století.

Library/ArchiveStátní okresní archiv Olomouc, fond AMO, M 1-1, sign. 1736. Opis kroniky provedený Bédou Dudíkem v 19. století za účelem edice v MZA v Brně, G 11 – Sbírka rukopisů Františkova muzea v Brně, sign. FM 343.
Type of WorkRukopis, němčina, 95 fol.
KeywordsOlomouc
Abstract

Opis městské kroniky zahrnující roky 1619–1620. Záznamy zachycující události ve městě a na Moravě v období stavovského povstání.

Edice pramene: Dudík, Beda, „Olmützer Sammel-Chronik“, in.: d´Elvert, Christian (vyd.), Mährische und schlesische Chroniken I, Brno 1861, s. 3-61; Béda Dudík, Chronik der Stadt Olmütz über die Jahre 1619-1620, Brno 1851; Prucek, Josef, „Olomoucká souhrnná kronika z let 1432–1656, sestavená Bedou Dudíkem“, Ročenka SOkAO 1980-83, separát.