Memorabilia Metropolis Moraviae ac civitatis Olomoucensis ab anno 1432 usque 1646.

TitleMemorabilia Metropolis Moraviae ac civitatis Olomoucensis ab anno 1432 usque 1646.
Publication TypeManuscript
AuthorsAutor opisu neznámý., Kranich, Hans., Ecker, Valentin.
Year

(1432–1646). Opis z 18. století.

Library/ArchiveStátní okresní archiv Olomouc, fond AMO, M 1-1, sign. 1739.
Type of WorkRukopis, němčina, 12 folií.
KeywordsOlomouc
Abstract

Kronika města z let 1432–1646. Různé kronikářské záznamy částečně opsané ze starších kronik (Kranich, Ecker) ze života města.

Edice pramene: Dudík, Beda, „Olmützer Sammel-Chronik“, in.: d´Elvert, Christian (vyd.), Mährische und schlesische Chroniken I, Brno 1861, s. 3-61; Prucek, Josef, „Olomoucká souhrnná kronika z let 1432–1656, sestavená Bedou Dudíkem“, Ročenka SOkAO 1980-83, separát.