"Summarische kurze Beschreibung der königlichen Statt Brünn im Marggrafthumb Mähren. Zue bethauren ist, dass von der Statt Brünn Anfang, Erbawung und Zuenahmb."

Title"Summarische kurze Beschreibung der königlichen Statt Brünn im Marggrafthumb Mähren. Zue bethauren ist, dass von der Statt Brünn Anfang, Erbawung und Zuenahmb."
Publication TypeManuscript
AuthorsSutor, Sebastian, radní písař a syndik města Brna. Zemřel 1666.
Year

Text datován 22. srpna 1661.

Library/ArchiveMoravský zemský archiv Brno, G12 – Cerroniho sbírka, inv. č. 203, Cerr II, č. 86. Text je součástí konvolutu Chaos Pessinianum, fol. 6a–20a.
CityBrno
Type of WorkRukopis, němčina, latina.
KeywordsBrno
Abstract

Vylíčení počátků města Brna a stěžejních událostí v jeho dějinách, popis města, městská privilegia. Materiály k dějinám města zaslané na žádost Tomáše Pešiny z Čechorodu, pro jeho zamýšlené historické a topografické dílo o Markrabství moravském.

Výtah (8 fol.) v Moravský zemský archiv Brno, G 12 – Cerroniho sbírka, inv. č. 207, sign. Cerr II, 90.

Dudík, Beda, Jan Petr Cerroni. Handschriften-Sammlung. Abtheilung I. Die Landesgeschichte im Allgemeinen, Brünn 1850, s. 247–262.