Materiály k dějinám Tišnova od první poloviny 13. století do roku 1721.

TitleMateriály k dějinám Tišnova od první poloviny 13. století do roku 1721.
Publication TypeManuscript
AuthorsKancelář města.
Year

(13. stol.–1721). Texty datovány 16. září 1728.

Library/ArchiveArchiv města Brna, Sbírka rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského, sign. A1/24 (stará sign. 109), poř. č. 97, fol. 21–39.
Type of WorkRukopis, němčina.
KeywordsTišnov
Abstract

Materiály k dějinám Tišnova od první poloviny 13. století do roku 1721. Popis polohy, vzniku a názvu Tišnova. Výpis z urbáře. Další text zabývající se vznikem města a jeho názvem. "Memorabilia Tischnovicensia ex Tabulis Regiis Moraviae".

Materiály zaslané na žádost Dismase Josefa Ignáce Hoffera pro jeho zamýšlené historické a topografické dílo o Markrabství moravském.