Charakteristische Beyträge zur Kenntniss der Hauptstadt und Gränzfestung Olmütz von Johann Alexius Eckberger.

TitleCharakteristische Beyträge zur Kenntniss der Hauptstadt und Gränzfestung Olmütz von Johann Alexius Eckberger.
Publication TypeManuscript
AuthorsEckberger, Johann Alexius. Zřejmě pseudonym, skutečné jméno autora zůstává neznámé., Pravděpodobně student medicíny studující v Olomouci a později v Praze.
Year

Tisk: Wien, 1788.
Vytiskl Josef Hraschanzky.

Date Published1788.
Library/ArchiveNapř. Vědecká knihovna v Olomouci, sign. 58. 265; Moravská zemská knihovna, Brno, sign. ST1-0016.741,A, ST1-0016.741,B.
Type of WorkTisk, němčina.
KeywordsOlomouc
Abstract

Popis Olomouce a poznámky o stavu města ve druhé polovině 18. století. Text, psaný z pohledu stoupence osvícenského josefinismu a odpůrce katolické církve, je rozdělený do kapitol popisujících stavby, přírodní podmínky, obyvatelstvo, městské divadlo, hygienická opatření ve městě atd.

PLNÝ TEXT PRAMENE V PDF VIZ PŘÍLOHA.

Edice pramene: Krobotová, Milena – Spáčil, Vladimír – Spáčilová, Libuše (vyd.), "Charakteristische Beyträge zur Kenntniss der Hauptstadt und Gränzfestung Olmütz von Johann Alexius Eckberger/Příspěvky k charakteristice a poznání hlavního města a pohraniční pevnosti Olomouce od Jana Alexia Eckbergera", Olomouc 1998.

AttachmentSize
Eckberger1.pdf5.2 MB
Eckberger2.pdf4.86 MB