Geschichte des Chrystoph Aloys Lautner Dechanten in Schömberg, welcher wegen Hexerey in Müglitz verbrennd worden.

TitleGeschichte des Chrystoph Aloys Lautner Dechanten in Schömberg, welcher wegen Hexerey in Müglitz verbrennd worden.
Publication TypeManuscript
AuthorsAutor neznámý.
Year

(1679–1680). Text pořízen v 18. století.

Library/ArchiveStátní okresní archiv Šumperk, fond Archiv města Šumperk (1402) 1419-1945 (1947), inv. č. 109.
Type of WorkRukopis, němčina. 26 stran.
KeywordsŠumperk
Abstract

Kronikářské vylíčení historie upálení šumperského děkana Kryštofa Aloise Lautnera. Na posledním listu latinská citace z díla "Secundum historiam Moraviae" z roku 1787 k těmto procesům (Pravděpodobně se jedná o tisk PILARZ, Adolf – MORAVETZ, Franciscus: "Moraviae historia politica et ecclesiastica cum notis et animadversionibus criticis probatorum auctorum. Pars secunda". Brunae 1786).