Popis dějin Štramberka začínající zprávou o obležení Vídně v roce 1683, popis města a jeho polohy. Hlavní události v životě města.

TitlePopis dějin Štramberka začínající zprávou o obležení Vídně v roce 1683, popis města a jeho polohy. Hlavní události v životě města.
Publication TypeManuscript
AuthorsKancelář města.
Year

Text datován 15. května 1722.

Library/ArchiveArchiv města Brna, Sbírka rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského, sign. A1/24 (stará sign. 103), poř. č. 95, fol. 2–27. Opis textu z konce 18. století v Moravském zemském archivu Brno, G 12 – Cerroniho sbírka, inv. č. 370, Cerr II, č. 249/7, fol. 1–55.
Type of WorkRukopis, čeština, latina.
KeywordsŠtramberk
Abstract

Popis dějin města začínající zprávou o obležení Vídně v roce 1683, popis Štramberka a jeho polohy. Hlavní události v životě města. Zmínky o cenách a úrodě v jednotlivých letech (např. v roce 1702), krajové pověsti. Opisy listin a privilegií. Zápisy neřazeny chronologicky. "O oblehnutí miesta Štramberka od národu husitského a o wystavění kostelův...". Kronikářské záznamy zahrnující události z 15. a 17. století.

Materiály k dějinám města zaslané na žádost Dismase Josefa Ignáce Hoffera pro jeho zamýšlené historické a topografické dílo o Markrabství moravském.