Extract aus der Hofrath von Hofferischen in lateinischer Sprache geschriebenen Mährischen Chronic, die alten und neuen Denckwürdigkeiten des vorhin herzoglich Holsteinisches, nunhero aber Fürst Carl Lichtensteinische Schloss und Stadt Gross-Meseritsch...

TitleExtract aus der Hofrath von Hofferischen in lateinischer Sprache geschriebenen Mährischen Chronic, die alten und neuen Denckwürdigkeiten des vorhin herzoglich Holsteinisches, nunhero aber Fürst Carl Lichtensteinische Schloss und Stadt Gross-Meseritsch...
Publication TypeManuscript
AuthorsHoffer, Dismas Josef Ignác(1696-1747), původní autor., Cerroni, Jan Petr, autor výpisu.
Year

Dovedeno do 70. let 18. století.

Library/ArchiveMoravský zemský archiv Brno, G 12 – Cerroniho sbírka, inv. č. 360, Cerr II, č. 248/15, fol. 298–319.
Type of WorkRukopis, latina a němčina. Papír, 23 folií (fol. 298–319).
KeywordsVelké Meziříčí
Abstract

CELÝ NÁZEV: "Extract aus der Hofrath von Hofferischen in lateinischer Sprache geschriebenen Mährischen Chronic, die alten und neuen Denckwürdigkeiten des vorhin herzoglich Holsteinisches, nunhero aber Fürst Carl Lichtensteinische Schloss und Stadt Gross-Meseritsch an dem Flus Olslawa betreffend".

Výpis z Hofferovy sbírky. Obsahuje informace o legendárních zakladatelích a majitelích města, snůšku různých zajímavostí z dějin Velkého Meziříčí a doplnění Hofferových údajů o přehled pozdějších majitelů panství a obsah městských privilegií.

Opis tohoto textu v Moravský zemský archiv v Brně, G 13 – Sbírka historického spolku, sign. 200 (stará sign. 290).