Výpisky k dějinám města Hradiště.

TitleVýpisky k dějinám města Hradiště.
Publication TypeManuscript
AuthorsZlobický, Josef Valentin(1743–1810), profesor českého jazyka na vídeňské univerzitě. Hlavní autor.
Year

Výtahy pořízeny pravděpodobně na přelomu 18. a 19. století.

Library/ArchiveMoravský zemský archiv v Brně, G 11 – Sbírka Františkova muzea v Brně, sign. 31/7.
Type of WorkRukopis, němčina, latina. S. 63–114.
KeywordsUherské Hradiště
Abstract

Výtahy ze starších kronik a dějin Uherského Hradiště pořízené převážně J. V. Zlobickým.