Historische Beschreibung der Stadt Straznitz.

TitleHistorische Beschreibung der Stadt Straznitz.
Publication TypeManuscript
AuthorsKancelář města.
Year

(1412–1727). Text datován 7. června 1727.

Library/ArchiveArchiv města Brna, Sbírka rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského, sign. A1/24 (stará sign. 105), poř. č. 89, fol. 3–32.
Type of WorkRukopis, němčina.
KeywordsStrážnice
Abstract

Výklad věnovaný poloze, vzniku a názvu města. Kronikářské záznamy k dějinám města od roku 1412 do roku 1727.
Materiály k dějinám města zaslané na žádost Dismase Josefa Ignáce Hoffera pro jeho zamýšlené historické a topografické dílo o Markrabství moravském.
Opis textu ("Stadt Strasznitz") pořídil na konci 18. století J. P. Cerroni. Viz Moravský zemský archiv v Brně, G12 – Cerroniho sbírka, inv. č. 371, Cerr II, č. 249/8, 55 folií. K textu (fol. 52–54) připojen historický popis Strážnice rukou Jana Hausperského z Fanálu.