Paměti města Strážnice („Poznamenání v knize sirotčí téhož města založené r. 1528“).

TitlePaměti města Strážnice („Poznamenání v knize sirotčí téhož města založené r. 1528“).
Publication TypeManuscript
AuthorsKancelář města, původní autor. Opis. Příloha cestovní zprávy Antonína Bočka z roku 1842., Boček, Antonín, autor opisu.
Year

(1541–1570).

Library/ArchiveMoravský zemský archiv Brno, G 10 – Sbírka rukopisů moravského zemského archivu, inv. č. 51/9.
Type of WorkRukopis, čeština.
KeywordsStrážnice
Abstract

Obsahuje zprávy o postupu Osmanů v Uhrách (dobytí Budína, útok na Ostřihom), události ve městě (založení gruntu Janem ze Žerotína, požár v roce 1556), vpád kobylek, zmrznutí vinohradů před sv. Jiřím v roce 1559, ceny obilí v roce 1570 a jiné.