Vorzügliche Begebenheiten, welche sich von 1400 bis 1621.

TitleVorzügliche Begebenheiten, welche sich von 1400 bis 1621.
Publication TypeManuscript
AuthorsKranich, Hans, olomoucký luteránský měšťan. Původní autor. Autor opisu neznámý.
Year

(1432–1624). Opis z 18. století.

Library/ArchiveStátní okresní archiv Olomouc, fond AMO, M 1-1, sign. 1740.
Type of WorkRukopis, němčina. 23 folií.
KeywordsOlomouc
Abstract

Opis kroniky města Hannse Kranicha z let 1432–1624.

Edice pramene: Dudík, Beda, „Olmützer Sammel-Chronik“, in.: d´Elvert, Christian (vyd.), Mährische und schlesische Chroniken I, Brno 1861, s. 3-61; Prucek, Josef, „Olomoucká souhrnná kronika z let 1432–1656, sestavená Bedou Dudíkem“, Ročenka SOkAO 1980-83, separát.

AttachmentSize
SammelchronikI.pdf5.53 MB
SammelchronikII.pdf5.5 MB