Stručný popis nejdůležitějších událostí v dějinách města formou dopisu Dismasu Josefu Ignáci Hofferovi od vpádu Tatarů na Moravu a údajného vítězství Jaroslava ze Šternberka do roku 1627.

TitleStručný popis nejdůležitějších událostí v dějinách města formou dopisu Dismasu Josefu Ignáci Hofferovi od vpádu Tatarů na Moravu a údajného vítězství Jaroslava ze Šternberka do roku 1627.
Publication TypeManuscript
AuthorsKancelář města.
Year

(do roku 1627). Text datován 10. června 1727.

Library/ArchiveArchiv města Brna, Sbírka rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského, sign. A1/24 (stará sign. 106), poř. č. 94, fol. 5.
Type of WorkRukopis, němčina.
KeywordsŠternberk
Abstract

Materiály k dějinám města zaslané na žádost Dismase Josefa Ignáce Hoffera pro jeho zamýšlené historické a topografické dílo o Markrabství moravském.