Stručný popis založení a nejdůležitějších událostí v dějinách města Svitav do počátku 18. století.

TitleStručný popis založení a nejdůležitějších událostí v dějinách města Svitav do počátku 18. století.
Publication TypeManuscript
AuthorsKancelář města.
Year

(do poč. 18. stol.). Text datován 18. září 1727.

Library/ArchiveArchiv města Brna, Sbírka rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského, sign. A1/24 (stará sign. 28), poř. č. 88, fol. 1–4.
Type of WorkRukopis, němčina.
KeywordsSvitavy
Abstract

Materiály k dějinám města zaslané na žádost Dismase Josefa Ignáce Hoffera pro jeho zamýšlené historické a topografické dílo o Markrabství moravském.