Statt Hungarisch – Brod.

TitleStatt Hungarisch – Brod.
Publication TypeManuscript
AuthorsKancelář města.
Year

(1019–1722). Průvodní dopisy městské rady datovány 21. března 1727, 15. ledna 1728.

Library/ArchiveArchiv města Brna, Sbírka rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského, sign. A1/25 (stará sign. 115), poř. č. 103, fol. 6–23.
Type of WorkRukopis, němčina.
KeywordsUherský Brod
Abstract

Obšírné záznamy k dějinám města od roku 1019 do roku 1722.

Materiály k dějinám města zaslané na žádost Dismase Josefa Ignáce Hoffera pro jeho zamýšlené historické a topografické dílo o Markrabství moravském.