Wejtah z miesta Przybora ku Historii Moravskej položený... Von Ursprung undt Erbauung der Stadt Przibor auff teutsch Freyberg genandt...

TitleWejtah z miesta Przybora ku Historii Moravskej položený... Von Ursprung undt Erbauung der Stadt Przibor auff teutsch Freyberg genandt...
Publication TypeManuscript
AuthorsKancelář města.
Year

(1178 – poč. 18. stol.). Text datován 15. října 1727.

Library/ArchiveArchiv města Brna, Sbírka rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského, sign. A1/24 (stará sign. 25), poř. č. 77, fol. 4–12.
Type of WorkRukopis, čeština, němčina.
KeywordsPříbor
Abstract

"Wejtah z miesta Przybora ku Historii Moravskej položený". Stručný výtah nejdůležitějších událostí v dějinách města. "Von Ursprung undt Erbauung der Stadt Przibor auff teutsch Freyberg genandt...". Výklad názvu města a jeho počátků dle Abrahama Hossmanna a jiných autorů.

Materiály k dějinám města zaslané na žádost Dismase Josefa Ignáce Hoffera, pro jeho zamýšlené historické a topografické dílo o Markrabství moravském.