Augenzeugliche Begebenheiten in der königlichen Hauptstadt und Gränzfestung Olmütz. (Tzv. Leitmetzerova olomoucká kronika z let 1778–1829).

TitleAugenzeugliche Begebenheiten in der königlichen Hauptstadt und Gränzfestung Olmütz. (Tzv. Leitmetzerova olomoucká kronika z let 1778–1829).
Publication TypeManuscript
AuthorsLeitmetzer, Joseph(ca 1757–ca 1830).
Year

1778–1829.

Library/ArchiveStátní okresní archiv Olomouc, fond AMO M 1-1, sign. 1536.
Type of WorkRukopis, němčina.
KeywordsOlomouc
Abstract

Tzv. Leitmetzerova olomoucká kronika z let 1778–1829. Popis Olomouce rozdělený do kapitol popisujících stavby ve městě, přírodní podmínky, obyvatelstvo atd.

Opis pořízený A. Veselým ve druhé pol. 19. století v Moravský zemský archiv Brno, G 10 – Sbírka rukopisů Moravského zemského archivu, inv. č. 662.

Edice pramene a překlad: Prucek, Josef: „Leitmetzerova olomoucká kronika z let 1778–1829“, Příloha olomouckého Zpravodaje Kdy-kde-co, Olomouc 1976, 64 stran. Druhé rozšířené vydání v r. 2001.

EDICE A PŘEKLAD DO ČEŠTINY V PDF VIZ PŘÍLOHA

AttachmentSize
Leitmetzer-TEXT.pdf1.22 MB