Stručný výtah nejdůležitějších událostí v dějinách Podivína s důrazem na 17. a počátek 18. století.

TitleStručný výtah nejdůležitějších událostí v dějinách Podivína s důrazem na 17. a počátek 18. století.
Publication TypeManuscript
AuthorsKancelář města.
Year

Text datován 8. dubna 1727.

Library/ArchiveArchiv města Brna, Sbírka rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského, sign. A1/24 (stará sign. 52), poř. č. 70, fol. 2–10.
Type of WorkRukopis, čeština.
KeywordsPodivín
Abstract

Materiály k dějinám městečka zaslané na žádost Dismase Josefa Ignáce Hoffera, pro jeho zamýšlené historické a topografické dílo o Markrabství moravském.