Ursprung und Ausserbauung Von der ... Stadt Trebitsch. 2) Miesteczko Drzewicz. 3) Origo civitatis Trebitzensis...

TitleUrsprung und Ausserbauung Von der ... Stadt Trebitsch. 2) Miesteczko Drzewicz. 3) Origo civitatis Trebitzensis...
Publication TypeManuscript
AuthorsKancelář města.
Year

(do 1. pol. 17. století). Většinou opisy starších předloh. Nedatováno, pravděpodobně 20. léta 18. století. Část textů vložena v pozdějším období.

Library/ArchiveArchiv města Brna, Sbírka rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského, sign. A1/25 (stará sign. 112), poř. č. 101, fol. 1–28, 5–35.
Type of WorkRukopis, němčina, čeština, latina.
KeywordsTřebíč
Abstract

"Ursprung und Ausserbauung Von der ... Stadt Trebitsch". Popis polohy a výklad o vzniku města. "Miesteczko Drzewicz". Další text zabývající se polohou, výkladem názvu města a nejdůležitějšími událostmi do počátku 17. století. "Origo civitatis Trebitzensis..." Latinský text zabývající se stejným tématem – 2 kopie. Všechny texty částečně vycházejí z kroniky Eliáše Střelky a jeho pokračovatelů (viz Kronika Eliáše Střelky).

Materiály k dějinám města zaslané na žádost Dismase Josefa Ignáce Hoffera pro jeho zamýšlené historické a topografické dílo o Markrabství moravském.