Wsseligaké Pamatky.

TitleWsseligaké Pamatky.
Publication TypeManuscript
AuthorsŽídek, Kašpar František Josef. Dodatky pořízené jinými autory.
Year

(1233)–1761.

Library/ArchiveMoravský zemský archiv v Brně, G 10 – Sbírka rukopisů Moravského zemského archivu, inv. č. 428.
Type of WorkRukopis, čeština, němčina. 48 folií.
KeywordsValašské Meziříčí
Abstract

Poznámky o Valašském Meziříčí, Krásně nad Bečvou a Vsetínu. Chronologicky neuspořádané zápisy obsahují např. osm proroctví týkající se let 1740 (předpověď zemětřesení) až 1990 (zhasnú svietla weliká a bude jeden owczinecz a jeden pastýrz), dále zápisy o konfliktech mezi Meziříčím a Krásnem, o tureckém útoku na Vsetín (Jak byl Turek na Vsetíně), o útrapách za třicetileté války atd. Na konci soupisy městských privilegií.