Summarische Beschreibung der ...Stadt Meseritsch.

TitleSummarische Beschreibung der ...Stadt Meseritsch.
Publication TypeManuscript
AuthorsKancelář města.
Year

(1593–1726). Průvodní dopisy městské rady datovány 6. října 1727, 20. srpna 1729.

Library/ArchiveArchiv města Brna, Sbírka rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského, sign. A1/25 (stará sign. 65), poř. č. 107, fol. 14–18.
Type of WorkRukopis, němčina.
KeywordsValašské Meziříčí
Abstract

Popis polohy Valašského Meziříčí, jeho vzniku a hlavních událostí ve městě, v okolí i na Moravě. Zápisy částečně vycházejí z kroniky Ondřeje Sivého.

Materiály k dějinám města zaslané na žádost Dismase Josefa Ignáce Hoffera pro jeho zamýšlené historické a topografické dílo o Markrabství moravském.