Chronik der uralten Stadt Eibenschitz.

TitleChronik der uralten Stadt Eibenschitz.
Publication TypeManuscript
AuthorsKancelář města(?).
Year

(1212 – 1722). Text sepsán pravděpodobně v první třetině 18. století.

Library/ArchiveMoravský zemský archiv v Brně, G 11 – Sbírka rukopisů Františkova muzea v Brně, inv. č. 350, sign. 340.
Type of WorkRukopis, němčina. 8 folií.
KeywordsIvančice
Abstract

Stručné záznamy o hlavních událostech v dějinách města zachycující období do roku 1722.
Podle obsahu a datace posledních zápisů k roku 1722 je pravděpodobné, že se jedná o jednu z verzí textu původně pořízeného městskou radou na výzvu Dismase Josepha Ignaze Hoffera, který shromažďoval materiály k dějinám moravských měst pro své zamýšlené historiografické dílo.