Tags Buch der Belagerung von Olmütz.

TitleTags Buch der Belagerung von Olmütz.
Publication TypeManuscript
AuthorsFriebeck, Filip Jakub(1728–1802). Farář u sv. Mořice v Olomouci.
Year

1758.

Library/ArchiveStátní okresní archiv Olomouc, fond AMO, M 1-1, inv. č. 5714, sign. 1755. Tamtéž, inv. č. 5717, sign. 1534.
Type of WorkRukopis, němčina.
KeywordsOlomouc
Abstract

Deník obléhání Olomouce sepsaný Filipem Jakubem Friebeckem. Obsahuje rovněž vlepenou vedutu s vyobrazením obležení.