Specificatio Memorabilium Civitatis Untzoviensis.

TitleSpecificatio Memorabilium Civitatis Untzoviensis.
Publication TypeManuscript
AuthorsKancelář města.
Year

Průvodní dopis městské rady datován 17. března 1727.

Library/ArchiveArchiv města Brna, Sbírka rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského, sign. A1/25 (stará sign. 66), poř. č. 105, fol. 6–7.
Type of WorkRukopis, latina.
KeywordsUničov
Abstract

Stručné záznamy k dějinám města od jeho mýtických počátků do roku 1651. Převažují záznamy k první polovině 17. století.

Materiály k dějinám města zaslané na žádost Dismase Josefa Ignáce Hoffera pro jeho zamýšlené historické a topografické dílo o Markrabství moravském.