Beschreibung der Stadt Gross Meseritsch.

TitleBeschreibung der Stadt Gross Meseritsch.
Publication TypeManuscript
AuthorsKancelář města. Několik písařských rukou. Autorem části textů byl zřejmě František Ignác Kontek, radní písař.
Year

Průvodní dopisy městské rady datovány rokem 1727.

Library/ArchiveArchiv města Brna, Sbírka rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského, sign. A1/25 (stará sign. 64), poř. č. 112, fol. 3–140.
Type of WorkRukopis, čeština, němčina, latina.
KeywordsVelké Meziříčí
Abstract

Dějiny města a panství v 16. a 17. století do roku 1650 století– 2 totožné kopie. Výtah událostí z let 1584–1614. Soupis městských privilegií. Výklad názvu města. Denckwürdigkeiten. Popis vzniku hradu a města v markomanském období. Obsahuje rovněž tzv. Kontekovu kroniku (viz předchozí zápis) a výpisy z ní v částečně se překrývajících textech v odlišných jazykových verzích.

Materiály k dějinám města zaslané na žádost Dismase Josefa Ignáce Hoffera pro jeho zamýšlené historické a topografické dílo o Markrabství moravském.