Památky rozličné.

TitlePamátky rozličné.
Publication TypeManuscript
AuthorsAutor neznámý. Patrně vsetínský měšťan, žíjící na konci 18. a v první polovině 19. století., Boček, Antonín. Autor opisu části "Památek rozličných".
Year

(1135) – 1838.
(Bočkův opis z roku 1842 zahrnuje období 1432-1777).

Library/ArchiveStátní okresní archiv Vsetín, Archiv města Vsetín, inv. č. 129A.
Type of WorkRukopis, čeština, 16 folií.
KeywordsVsetín
Abstract

Kronika neznámého vsetínského měšťana s pamětními záznamy k letům 1135–1838. Starší analistické záznamy, astronomické a meteorologické zprávy převzaty zřejmě z historických kalendářů, na vsetínskou analistickou tradici odkazuje nejspíše až záznam k r. 1566 o vyhoření Valašského Meziříčí (míněn asi požár z roku 1556), následuje rok 1575 „Byla Kavkova vojna“, z dalších záznamů např.: 1585 vpád Bočkaje na Moravu k Hovězí s asi 2500 lidmi, z nichž Hovězané zbili 500 a zajali 113, 1599 mor na Vsetíně, 1605 vypálení Valašských Klobouk Bočkajem, 1606 mor na Vsetíně, 1607 požár ve Valašském Meziříčí, 1621 pobití Španělů na den sv. Pavla ve Vizovicích a ve Zlíně Valachy, 1627 vpád Tatarů na Moravu, 1636 obrana proti polskému vpádu, 1638 zajetí císařských mušketýrů v počtu 1500 v Rokytnici u Vsetína, 1642 tažení Švédů a přepadení plukovníka Winze, 1643 tažení meziříčského panství proti vsetínskému „pro zabití třech osob“, 1644 vsetínská exekuce, bylo „96 osob utraceno z toho panství, někteří ztínáni, jiní zvěšeni“, 1646 a 1656 průjezd tureckého poselstva přes Vsetín, 1652 koupě panství hrabětem Ilesházym, 6. 10. 1663 vpád Turků na Vsetín, 1708 vpád kuruců na Vsetín, 1715 povodeň v Hošťálkové, Kateřinicích a Ratiboři, 1723 stržení vsetínského mostu a záplavy v Dolním městě, 1777 příchod královské komise s 50 vojáky, zastřelení 4 osob v Růžďce, 1778 ukazování falešného tolerančního patentu a opětovný příchod královské komise, od r. 1790 zápisy k válkám s Francií a Napoleonem. Rovněž záznamy o počasí a úrodě.

Opis Antonína Bočka v Moravský zemský archiv Brno, G 10 – Sbírka rukopisů moravského zemského archivu, inv. č. 51/43. Dílčí strojopisný přepis Bočkova opisu (pouze záznamy z let 1432 – 1623) ve Státním okresním archivu Vsetín, Sbírka rukopisů, inv. č. 129, kart. 10.