Sbírka opisů různých narativních pramenů k dějinám Olomouce.

TitleSbírka opisů různých narativních pramenů k dějinám Olomouce.
Publication TypeManuscript
AuthorsRůzní autoři. Přípisy J. P. Cerroniho a A. B. Mitrovského.
Year

Opisy pořízeny převážně v průběhu 18. a na počátku 19. století.

Library/ArchiveArchiv města Brna, Sbírka rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského, sign. A 193.
Type of WorkRukopisy, tisky. Němčina, latina, čeština.
KeywordsOlomouc
Abstract

"Topographia Moraviae. Chronika manuscripta Joannis Kranich Civis Olomucensis". Výtah z rukopisné kroniky olomouckého měšťana Jana Kranicha z let 1432–1601. "Notata de Suevicis Olomucensium calamitatibus" od Jiřího Středovského z roku 1710. "Beschreibung von Olmütz" od městského syndika Floriána Josefa Louckého z roku 1746. Memorabilia jezuitských kolejí v Olomouci, Brně, Jihlavě, Telči, Hradišti a Znojmu. "Fragmen olomucensis diarii". Události ve městě v kontextu stavovského povstání od roku 1619 do 8. října 1620. Opis tisku Šimona Ennia Klatovského "Breve encomion Olomucii" vydaného v Prostějově v roce 1550. Výpisy z rukopisů městského radního J. L. Weinmanna k olomouckým událostem v letech 1422–1595. "Abschaffung der Juden aus der königlichen Haupt Stadt Ollmütz. Relation von dem Schwedischen Abzug".