Stručné záznamy k dějinám Zábřeha od roku 1311.

TitleStručné záznamy k dějinám Zábřeha od roku 1311.
Publication TypeManuscript
AuthorsKancelář města.
Year

(1311–poč. 18. stol.). Průvodní dopisy městské rady datovány 23. května 1727, 7. června 1727.

Library/ArchiveArchiv města Brna, Sbírka rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského, sign. A1/26 (stará sign. 36), poř. č. 120, fol. 1–8.
Type of WorkRukopis, němčina.
KeywordsZábřeh na Moravě
Abstract

Materiály k dějinám města zaslané na žádost Dismase Josefa Ignáce Hoffera pro jeho zamýšlené historické a topografické dílo o Markrabství moravském.