Denkmale zur Geschichte der Stadt Brünn.

TitleDenkmale zur Geschichte der Stadt Brünn.
Publication TypeManuscript
AuthorsWekebrod, František Xaver(1759–1815), zemský advokát v Olomouci.
Year

Vznik na počátku 19. století (před 1815).

Library/ArchiveVědecká knihovna v Olomouci, sign. M I 455.
Type of WorkRukopis, němčina. Fol. 1–128.
KeywordsBrno
Abstract

Spis sestavený na základě rukopisných poznámek kněze Filipa Friebecka obsahující příspěvky k dějinám města Brna.

Šujan, František, Švédové u Brna roku 1645, Brno 1898, s. 14.