Bürgertreue. Versuch einer Geschichte von dem tapfern und patriotischen Verhalten der Bürger Brünns, und ihrer Vereinigung in ein Bürgerkorps; vom Jahre 1421. bis auf gegenwärtige Zeiten...

TitleBürgertreue. Versuch einer Geschichte von dem tapfern und patriotischen Verhalten der Bürger Brünns, und ihrer Vereinigung in ein Bürgerkorps; vom Jahre 1421. bis auf gegenwärtige Zeiten...
Publication TypeManuscript
AuthorsFranzky, Franz Joseph Theodor. Redaktor časopisu Allgemeines europäisches Journal.
Year

Tisk. Brünn, 1798.

Date Published1798
Library/ArchiveUloženo např. v Archiv města Brna, A 1/5 Zbytky registratur, kart. 148, inv. č. 347/22; Moravská zemská knihovna v Brně, sign. ST1-0002.685a.
Type of WorkTisk, němčina, latina. 138 stran + 1 obrazová a 2 notové přílohy.
KeywordsBrno
Abstract

Spis pojednávající o dějinách měšťanských ozbrojených sborů v Brně od roku 1421. Text obsahuje popisy historických událostí a rovněž řadu přetištěných listin, projevů a dalších dokumentů vztahujících se k těmto otázkám.

Šujan, František, Vlastivěda moravská, Díl II. Místopis. Dějepis Brna, Brno 1902, s. 15.

Full Text

Bürgertreue. Versuch einer Geschichte von dem tapfern und patriotischen Verhalten der Bürger Brünns, und ihrer Vereinigung in ein Bürgerkorps; vom Jahre 1421. bis auf gegenwärtige Zeiten. Nebst einer Beschreibung des im Jahre 1798. errichteten regulirten Bürgerkorps zu Fuss, und der bei der Fahnenweihe am 4. Junii statt gehabten Feierlichkeiten und abgehaltenen öffentlichen Reden.