Tzv. Brněnské paměti.

TitleTzv. Brněnské paměti.
Publication TypeManuscript
AuthorsAutor neznámý.
Year

(1006–1620). Vznik rukopisu konec 18. století.

Library/ArchiveArchiv města Brna, A 1/3 Sbírka úředních knih a rukopisů, inv. č. 7264.
Type of WorkRukopis, němčina. Fol. 1–76.
KeywordsBrno
Abstract

Chronologicky řazené zápisy zachycující události z dějin Brna, včetně nekriticky přejímaných pověstí a zkazek. Na některých místech se autor naopak odvolává na dobové zprávy a listiny (založení kláštera Eliškou Rejčkou). Text obsahuje také regesty listin českých panovníků pro Brno, informace k některým brněnským stavbám (ulicím, domům) apod.

Dřímal, Jaroslav, Archiv města Brna. Průvodce po fondech a sbírkách, Praha 1956, s. 184.