"Poznamenání v knihách městečka Hostěradic věku XV."

Title"Poznamenání v knihách městečka Hostěradic věku XV."
Publication TypeManuscript
AuthorsPůvodně kancelář města. Opis vyhotovil Antonín Boček.
Year

Opis z roku 1844.

Library/ArchiveMoravský zemský archiv v Brně, G 10 – Sbírka rukopisů moravského zemského archivu, inv. č. 51/7.
Type of WorkRukopis, čeština.
KeywordsHostěradice
Abstract

Záznam týkající se vypálení městečka a kláštera křižovníků ve Znojmě v roce 1425 od husitů. Záznam o vpádu Znojemských do městečka v roce 1468.