Brünn und seine Kloster.

TitleBrünn und seine Kloster.
Publication TypeManuscript
AuthorsDismas, Josef Ignác Hoffer z Hofferu(1696–1747).
Year

První polovina 18. století.

Library/ArchiveArchiv města Brna, Sbírka rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského, sign. A 1.13.1.
Type of WorkRukopis, němčina, latina. Fol. 1–40.
KeywordsBrno
Abstract

Popis města Brna, velmi poškozený, s přílohami o kartuziánském klášteře v Brně.

Dřímal, Jaroslav – Peša, Václav (vyd.), Dějiny města Brna, Díl I. Brno 1969, s. 176; Sterneck, Tomáš, „Jakub Kunek z Rosenthalu a jeho analistické záznamy“, Brno v minulosti a dnes. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna 19, 2006, s. 351.