Achilles Brunensis, oder Der unverfälschte Diamant der königl. Treuen Stadt Brünn mit seinem aigenthumblichen Spiegelglantz.

TitleAchilles Brunensis, oder Der unverfälschte Diamant der königl. Treuen Stadt Brünn mit seinem aigenthumblichen Spiegelglantz.
Publication TypeManuscript
AuthorsKancelář města.
Year

Pravděpodobně konec 17. století.

Library/ArchiveArchiv města Brna, Sbírka rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského, sign. A 1.17.5, Folia 1–131.
Type of WorkRukopis, němčina. Fol. 1–131.
KeywordsBrno
Abstract

Netištěná obhajoba města Brna ve sporu s Olomoucí o čest být hlavním městem Moravy, když roku 1679 přešel kvůli moru moravský tribunál a zemské desky do Olomouce, kde zasedal i zemský sněm. Olomouc hájila status hlavního města spisem "Lapis Lydius" (viz Olomouc).

Citováno v Hurt, R, „Ke sporu Olomouce s Brnem o primát“, Vlastivěda střední a severní Moravy II-3, s. 71–87; Dřímal, Jaroslav, Zemský dům v Brně, Brno 1947, s. 56–68; Balcárek, Pavel, Brno versus Olomouc. Pod Špilberkem proti Švédům, Brno 1993.