De oppido Cremsyrio Moraviae.

TitleDe oppido Cremsyrio Moraviae.
Publication TypeManuscript
AuthorsVelius, Caspar Ursinus(Svídnice 1493-Vídeň 1539), humanistický básník, dvorní historiograf a poeta laureatus.
Year

Vznik pravděpodobně mezi lety 1522-1524. Vytištěno v díle "In hoc libello haec habentur Oratio dominica...", Vídeň 1524, s.B1.

Date PublishedWien 1524.
Type of WorkTisk, latina.
KeywordsKroměříž
Abstract

Panegyrické verše oslavující Kroměříž a biskupa Thurza, který město obnovil. Nyní se Kroměříž svou výstavností může srovnávat s nejslavnějšími městy.

Edice pramene: Karl Wotke, „Der Olmützer Bischof Stanislaus Thurzó von Béthlenfalva (1497 – 1540) und dessen Humanistenkreis,“ Zeitschrift des deutschen Vereins für die Geschichte Mährens und Schlesiens 3, 1899, s. 342; František Václav Peřinka, Dějiny města Kroměříže I, Kroměříž 1913, s. 134; Rothkegel, Martin, "Der lateinische Briefwechsel des Olmützer Bischofs Stanislaus Thurzó", Hamburg 2007, s. 200-201.
EDICE PRAMENE V PDF FORMATU VIZ PŘÍLOHA.

AttachmentSize
Ursinus - panegyrickeversenaKromeriz.pdf22.35 KB