Vyplněný dotazník týkající se hlavních událostí v dějinách sídla, jeho vzniku, privilegií, požárů a hladomorů atd.

TitleVyplněný dotazník týkající se hlavních událostí v dějinách sídla, jeho vzniku, privilegií, požárů a hladomorů atd.
Publication TypeManuscript
AuthorsKancelář města
Year

Text datován 1. července 1727.

Library/ArchiveArchiv města Brna, Sbírka rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského, sign. A1/22 (stará sign. 47), poř. č. 26, fol. 1–5.
Type of WorkRukopis, němčina.
KeywordsHorní Kounice
Abstract

Dotazník, v této podobě zřejmě rozesílaný moravským městům Dismasem Josefem Ignácem Hofferem, obsahuje formulovanou otázku (Interogatio) a odpověď (Responsio) vypracovanou představiteli města.
Materiály k dějinám městečka zaslané na žádost Dismase Josefa Ignáce Hoffera pro jeho zamýšlené historické a topografické dílo o Markrabství moravském.