AUGUSTUS à Caesarum Romanorum I. sic nominatus, cùm adhuc Idololatriâ Orbis horreret; nunc hoc cognomento omnino DIGNIOR, quòd ipsum tot Coelitum memoriae praesertim Dei Matris in coelos assumptio, insignissimè augustet...

TitleAUGUSTUS à Caesarum Romanorum I. sic nominatus, cùm adhuc Idololatriâ Orbis horreret; nunc hoc cognomento omnino DIGNIOR, quòd ipsum tot Coelitum memoriae praesertim Dei Matris in coelos assumptio, insignissimè augustet...
Publication TypeManuscript
AuthorsCrugerius, Jiří(1608–1671).
Year

TISK. Vydáno Litomisslii 1670.

Date PublishedLitomyšl 1670.
Library/ArchiveMoravský zemský archiv v Brně, G 21 Sbírka starých tisků, č. kn. III/300-1, inv. č. 665
Type of WorkTisk, latina, němčina. 136 stran.
KeywordsBrno
Abstract

CELÝ TITUL: "AUGUSTUS à Caesarum Romanorum I. sic nominatus, cùm adhuc Idololatriâ Orbis horreret; nunc hoc cognomento omnino DIGNIOR, quòd ipsum tot Coelitum memoriae praesertim Dei Matris in coelos assumptio, insignissimè augustet: Quâ recurrente sub A. C. M. DC. XLV. CIVES BRUNENSES Romanâ omnino in ARMIS, Virtute, & Gloriâ, contra Dorstersohnium Coronae Svecicae GENERALEM substiterunt. Et ad ingloria in militia colligenda VASA, Uti & EXERCITUM ejusdem aliàs Victorem, A sua Urbe, ipsi insamiter, sibi vero gloriosè, ABIRE coëgerunt XXIII. currentis. In gratiam horum ipsorum CIVIUM, pro aeterna fortitudinis commendatione Juris publici effectus, ac evulgatus."

Spis obsahující vedle kalendária na měsíc srpen také kapitolu (od s. 113) věnovanou stručným dějinám Brna a zvláště oslavě toho, jak se městu s pomocí Panny Marie podařilo překonat švédské obležení v roce 1645. Kapitola přináší také opisy několika listů císaře Ferdinanda III., které se dotýkají těchto událostí, a oslavnou báseň věnovanou městu.