"Schloß, undt Stadt Holleschau".

Title"Schloß, undt Stadt Holleschau".
Publication TypeManuscript
AuthorsKancelář města
Year

(Zápisy dovedeny do roku 1622). Text datován rokem 1728.

Library/ArchiveArchiv města Brna, Sbírka rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského, sign. A1/22 (stará sign. 37), poř. č. 25, fol. 1–13.
Type of WorkRukopis, němčina.
KeywordsHolešov
Abstract

Pojednání o původu názvu města, jeho vzniku a jeho dějinách do roku 1622.
Materiály k dějinám města zaslané na žádost Dismase Josefa Ignáce Hoffera, pro jeho zamýšlené historické a topografické dílo o Markrabství moravském.