Diarium bellicvm Brvnense.

TitleDiarium bellicvm Brvnense.
Publication TypeManuscript
AuthorsSkřivánek, Pavel Jeroným z Blanska(† 1664), radní písař do roku 1646, posléze městský radní.
Year

3. 5.–23. 8. 1645. Vznik rukopisu 1645. Vydáno tiskem Wien 1646, Ollmütz 1661.

Date Published1646, 1661
Library/ArchiveOlomoucký tisk v Archiv města Brna, A 1/5 Zbytky registratur, kart. 147, inv. č. 345/6; Moravská zemská knihovna v Brně, sign. ST2-0016.679. (další kopie viz ABSTRAKT)
Type of WorkTisk, Olomouc 1661. Němčina. 10 folií (nefol.).
KeywordsBrno
Abstract

Podrobný chronologický popis událostí spjatých s obranou města Brna za švédského obležení v roce 1645. Jde o zprávu, kterou bezprostředně po událostech daného roku sepsal městský písař.

Olomoucký tisk v Archiv města Brna, A 1/5 Zbytky registratur, kart. 147, inv. č. 345/6; Moravská zemská knihovna v Brně, sign. ST2-0016.679. Dále otištěno v Neuer Krackauer Schreib- und Hauss-Calender […] z let 1691–1692 a Neuer Brünner Und Titular-Calender […] z let 1726–1730. Opis tisku v Archiv města Brna, V 3 Knihovna Mitrovského, sign. A 54, fol. 1–36; další opis v Compendium chronicum Moravie […] ex […] Pessina, Balbino, Crugerio, Hayecio aliisque variis authoribus et ms. Collectum labore Dismae Josephi Ignatii equitis de Hoffer […] Brunae anno MDCCXXIV, Archiv města Brna, V 3 Knihovna Mitrovského, sign A 3, fol. 169–221; další opis z 18. století s názvem Diarium Brunense […] v Archiv města Brna, A 1/3 Sbírka úředních knih a rukopisů, inv. č. 7279, fol. 1–51.

Koller, Polykarp, Die Belagerung von Brünn durch die Schweden im Jahre 1645. Brünn 1845; d’Elvert, Christian, Die Schweden vor Brünn. Ein Abschnitt des dreiszigjährigen Krieges. Zur Jubel-Feier der Vertheidigung Brünns gegen die Schweden vor zwei hundert Jahren, Brünn 1845; Bretholz, Bertold, Urkunden, Briefe und Actenstücke zur Geschichte der Belagerung der Stadt Brünn durch die Schweden in den Jahren 1643 und 1645, Brünn 1895, s. III. K osobnosti a působení Pavla Jeronýma Skřivánka v kanceláři města Brna podrobně Jordánková, Hana – Sulitková, Ludmila, „Brněnská městská kancelář v předbělohorském období. (Prosopografická a diplomatická studie)“, Sborník archivních prací 45, 1995, s. 334–337.

Full Text

Diarium bellicvm Brvnense. Dass ist: Eigentlich: vnd warhaffte Relation, Was sich vom 3. Maii biss den 23. Augusti des 1645. Jahrs/ in wehrender Schwedischer Belägerung der königlichen Statt Brünn/ vnnd Vestung Spilberg in Mähren/ von Tag zu Tag zugetragen/ vnnd wie selbiger orth von Herrn Commendanten Obristen Souches &c. Ritterlich defendirt, vnnd General Dorstensohn mit grossem verlust der seinigen darvon abstehen/ vnnd die Belägerung quittiren müssen.