Lapis Lydius, auf welchen der königl. Haubstadt Ollmütz in Marggrafthumb Mähren, so dann deren nachgesetzen Stadt Brünn, in puncto competentiae des königl. Tribunals deren Landrechten, Landtäg und Landtaffeln angeführten Motiven...zu probiren

TitleLapis Lydius, auf welchen der königl. Haubstadt Ollmütz in Marggrafthumb Mähren, so dann deren nachgesetzen Stadt Brünn, in puncto competentiae des königl. Tribunals deren Landrechten, Landtäg und Landtaffeln angeführten Motiven...zu probiren
Publication TypeManuscript
AuthorsKancelář města
Year

Pravděpodobně konec 17. století.

Library/ArchiveArchiv města Brna, Sbírka rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského, sign. A 1.17.4. Folia 1–30.
Type of WorkRukopis, němčina.
KeywordsOlomouc
Abstract

Netištěný spis sestavený olomouckou městskou radou a obhajující status Olomouce jako hlavního města Moravy poté, co kvůli moru byly z Brna do Olomouce v roce 1679 přeneseny zemské desky a moravský tribunál.
Další opis: Státní okresní archiv Olomouc, fond AMO, M 1-1, Zlomky registratur, karton č. 17. sign. 13/VII.

Citováno v Hurt, R. „Ke sporu Olomouce s Brnem o primát“, Vlastivěda střední a severní Moravy II-3, s. 71–87. Dřímal, Jaroslav, Zemský dům v Brně, Brno 1947, s. 56–68.

Full Text

Lapis Lydius, auf welchen der königl. Haubstadt Ollmütz in Marggrafthumb Mähren, so dann deren nachgesetzen Stadt Brünn, in puncto competentiae des königl. Tribunals deren Landrechten, Landtäg und Landtaffeln angeführten Motiven...zu probiren, und in folgenden rationibus fundamentaliter comprobiret wird...