Weißes einer Hoch Löblichen Großen Bruderschaft Protocol.

TitleWeißes einer Hoch Löblichen Großen Bruderschaft Protocol.
Publication TypeManuscript
AuthorsJung, Anton Joseph, první autor záznamů, inspektor městských lázní a chirurg., Nainis(?), Franz Ferdinand, bělič plátna., Hannig, Richard, poslední majitel a autor záznamů.
Year

(1580)–1833. Kniha založena v roce 1732.

Library/ArchiveStátní okresní archiv Šumperk, fond Archiv města Šumperk (1402) 1419-1945 (1947), inv. č. 106.
Type of WorkRukopis, němčina. 170 stran + jmenný rejstřík na konci, 1732-1833.
KeywordsŠumperk
Abstract

Zápisy bratrstva běličů plátna. Původně se jednalo o kroniku bratrstva běličů plátna, ale zápisy se netýkají pouze tohoto bratrstva. Kronika obsahuje rovněž zprávy o požárech, seznamy měšťanů, instrukce pro městské úřady, popisy objektů, krátké zprávy o významných událostech ve městě i na Moravě. Kniha byla sepsána v letech 1732–1833.