"Urbarium civitatis Holleschoviensis. Urbář aneb pamietní kniha miesta Holešova"

Title"Urbarium civitatis Holleschoviensis. Urbář aneb pamietní kniha miesta Holešova"
Publication TypeManuscript
AuthorsKancelář města
Year

(1650) 1717–1782.

Library/ArchiveStátní okresní archiv Kroměříž, Fond Archiv města Holešova, Úřední knihy, Kroniky a památné knihy, inv. č. 24b.
Type of WorkRukopis, čeština, němčina, kožená vazba.
KeywordsHolešov
Abstract

"Urbář aneb pamietní kniha miesta Holešova založený za purgkmistrowstwí pana Jana Kašpárka, raddních Antonína Wernera, Jana Kellnara a jiných téhož roku do ourzadu zwolených osob, raddního písarze Jakuba Antonína Stava dnie 16. Martii Letha Panie 1717." Kromě klasických pamětních zápisů, opisů privilegií, záznamů o prodejích a koupích a obecních usnesení obsahuje kniha především vylíčení válečných událostí v letech 1741–1742 a jejich dopad na město Holešov (fol. 44b–65b).