Zpráva o dokončení stavby věže kostela sv. Jakuba.

TitleZpráva o dokončení stavby věže kostela sv. Jakuba.
Publication TypeManuscript
AuthorsMencl, Jan z Kolsdorfu(†1621). Radní písař města Brna a městský diplomat v letech 1577–1600., Od roku 1601 sekretář české dvorské kanceláře.
Year

1592.

Library/ArchiveArchiv města Brna, A 1/5 Zbytky registratur, kart. 144, inv. č. 315. Fragment kopiáře Jana Mencla z Kolsdorfu pro léta 1564–1611 v Moravský zemský archiv v Brně, G 10 Sbírka rukopisů Zemského archivu, inv. č. 925.
Type of WorkRukopis, latina. 1 folio.
KeywordsBrno
Abstract

Zpráva o tom, že byla dokončena stavba věže kostela sv. Jakuba v Brně, která obsahuje mimo jiné seznam současných představitelů města. Text byl původně uložen v cibuli věže u sv. Jakuba.

Bretholz, Bertold, Die Pfarrkirche St. Jakob in Brünn, Brünn 1901, s. 195–196; Dřímal, Jaroslav, “Kroniky a pamětní knihy městských písařů brněnských v době předbělohorské”, Brno v minulosti a dnes. Sborník příspěvků k výstavbě a dějinám Brna 2/1960, s. 98.