Deník Jana Munky z Ivančic.

TitleDeník Jana Munky z Ivančic.
Publication TypeManuscript
AuthorsMunka, Jan z Ivančic(† 1539), radní písař města Brna(1520–1538).
Year

1521. Text sepsán v průběhu roku 1521.

Library/ArchiveArchiv města Brna, A 1/5 Zbytky registratur, kart. 77, inv. č. 177.
Type of WorkRukopis, latina, němčina. Fol. 1–12, 13–24, 25–38.
KeywordsBrno
Abstract

Tři sešity obsahující zápisy deníkového charakteru, které jsou věnovány jednáním tří brněnských poselstev u královského dvora v roce 1521. Rovněž pramen pro poznání sporů mezi patriciátem a městskou obcí, správou města a podkomořím i zákulisních praktik jednání na královském dvoře.

Dřímal, Jaroslav, „Kroniky a pamětní knihy městských písařů brněnských v době předbělohorské“, Brno v minulosti a dnes. Sborník příspěvků k výstavbě a dějinám Brna 2/1960, s. 82–124; Dřímal, Jaroslav – Peša, Václav (vyd.), Dějiny města Brna. Díl I, Brno 1969, s. 149; Jordánková, Hana – Sulitková, Ludmila, „Brněnská městská kancelář v předbělohorském období. (Prosopografická a diplomatická studie)“, Sborník archivních prací 45/1995, s. 303-307.