Wsseligaké Pamatky.

TitleWsseligaké Pamatky.
Publication TypeManuscript
AuthorsŽídek, Kašpar František Josef. Dodatky pořízené jinými autory.
Year

(1233–1761). Text sepsán v poslední třetině 18. století.

Library/ArchiveMoravský zemský archiv v Brně, G 10 – Sbírka rukopisů Moravského zemského archivu, inv. č. 428.
Type of WorkRukopis, čeština. 48 folií.
KeywordsVsetín
Abstract

Poznámky o Vsetínu, Valašském Meziříčí a Krásně nad Bečvou. Chronologicky neuspořádané zápisy obsahují např. osm proroctví týkající se let 1740 (předpověď zemětřesení) až 1990 (konec světa), dále zápisy o konfliktech mezi Meziříčím a Krásnem, tureckém útoku na Vsetín ("Jak byl Turek na Vsetíně"), útrapách za třicetileté války atd. Na konci soupisy městských privilegií.